TRYB JASNY/CIEMNY

Polityka prywatności

Polityka prywatności 


1. Wprowadzenie
1.1 Zobowiązujemy się chronić prywatność odwiedzających naszą stronę internetową; w tej polityce wyjaśniamy, w jaki sposób będziemy traktować twoje dane osobowe. 
1.2 Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej poprosimy Cię o wyrażenie zgody na używanie przez nas plików cookie zgodnie z warunkami tej polityki. Korzystając z naszej witryny i zgadzając się na te zasady, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z warunkami tej polityki. 
 
2. Kredyt
Ten dokument został utworzony przy użyciu darmowego szablonu firmy SEQ Legal (http://www.seqlegal.com). Wzór pochodzi ze strony: https://pl.vpnmentor.com/privacy-policy/
 
3. Gromadzenie danych osobowych
Możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:
3.1 informacje o komputerze oraz o odwiedzinach i korzystaniu z tej witryny (w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłań, czas trwania odwiedzin, odsłon strony i ścieżek nawigacji w witrynie); 
3.2 informacje, które podajesz nam podczas rejestracji na naszej stronie internetowej (w tym adres e-mail); 
3.3 informacje, które podajesz wypełniając swój profil na naszej stronie internetowej (w tym imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, datę urodzenia, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i szczegóły dotyczące zatrudnienia); 
3.4 informacje, które przekazujesz nam w celu subskrypcji naszych powiadomień e-mail i / lub newsletterów (w tym Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail);
3.5 informacje, które podajesz nam podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej lub które są generowane w trakcie korzystania z tych usług (w tym czas, częstotliwość i schemat korzystania z usługi; 
3.6 informacje dotyczące wszelkich zakupów dokonanych przez nas towary / usługi / towary i / lub usługi lub wszelkie inne transakcje, które zawarłeś za pośrednictwem naszej strony internetowej (w tym twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty; 
3.7 informacje, które publikujesz na naszej stronie internetowej do publikacji w Internecie ( w tym imię i nazwisko użytkownika, zdjęcia profilowe i treść postów) 
3.8 informacje zawarte w jakichkolwiek wiadomościach wysyłanych do nas lub wysyłanych za pośrednictwem naszej strony internetowej (w tym treści komunikacyjne i metadane związane z komunikacją) lub dotyczące takich komunikatów;
3.9 wszelkie inne dane osobowe, które wyślesz do nas; 
3.10 zawierają szczegóły innych zebranych danych osobowych. 
Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z tymi zasadami. 
 
4. Wykorzystywanie danych osobowych
Dane osobowe przesyłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszych zasadach lub na odpowiednich stronach witryny. 
Możemy wykorzystywać dane osobowe w celu: 
4.1 administrowania naszą witryną internetową i działalnością gospodarczą; 
4.2 spersonalizuj naszą stronę internetową; 
4.3 umożliwić korzystanie z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
4.4 wyślij towar zakupiony za pośrednictwem naszej strony internetowej; 
4.5 dostarczać Tobie usługi zakupione za pośrednictwem naszej strony internetowej; 
4.6 wysyłać do Ciebie wyciągi, faktury i przypomnienia o płatnościach i pobierać od Ciebie płatności; 
4.7 wysyłać Ci niehandlowe oraz wiadomości handlowe; 
4.8 wyśle ​​Ci powiadomienia e-mail, o które prosiłeś specjalnie; 
4.9 wyślij nam nasz biuletyn e-mailowy, jeśli o to prosiłeś (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie będziesz już potrzebować biuletynu);
4.10 przesyłają Państwo wiadomości marketingowe dotyczące naszej działalności lub działalności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące, pocztą lub, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (można nas poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie potrzebujesz już komunikacji marketingowej); 
4.11 dostarczać stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego indywidualnego użytkownika z tych informacji); 
4.12 zajmuje się zapytaniami i skargami zgłaszanymi przez Ciebie lub na Twój temat odnoszącymi się do naszej strony internetowej; 
4.13 dbać o bezpieczeństwo naszej strony i zapobiegać oszustwom;
4.14 sprawdza zgodność z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej); 
4,15 inne zastosowania. 
Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji na naszej stronie internetowej, opublikujemy i w inny sposób wykorzystamy te informacje zgodnie z udzieloną nam licencją. 
Twoje ustawienia prywatności mogą być używane w celu ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być regulowane za pomocą mechanizmów kontroli prywatności na stronie internetowej. 
Bez Twojej wyraźnej zgody nie będziemy przekazywać danych osobowych osobom trzecim w celu ich marketingu bezpośredniego lub innej strony trzeciej. 
 
5. Ujawnianie danych osobowych
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu z naszych pracowników, funkcjonariuszy, ubezpieczycieli, profesjonalnych doradców, agentów, dostawców lub podwykonawców, o ile jest to zasadnie konieczne do celów określonych w niniejszych zasadach. 
Możemy ujawnić twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy firm (to znaczy naszym spółkom zależnym, naszej ostatecznej spółce holdingowej i wszystkim jej spółkom zależnym) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych zasadach. 
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe: 
5.1 w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo; 
5.2 w związku z toczącym się lub przyszłym postępowaniem sądowym;
5.3 w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym dostarczania informacji innym podmiotom w celu zapobiegania nadużyciom i zmniejszania ryzyka kredytowego); 
5.4 nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek firmy lub składnika aktywów, który jesteśmy (lub planujemy) sprzedać; oraz 
5.5 wobec każdej osoby, o której zasadnie wierzymy, może zwrócić się do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie tych danych osobowych, jeżeli w uzasadnionej opinii, taki sąd lub organ będzie rozsądnie skłonny do ujawnienia tych danych osobowych. 
Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych zasadach, nie będziemy przekazywać danych osobowych stronom trzecim. 
 
6. Międzynarodowe przesyłanie danych
6.1 Informacje, które zbieramy, mogą być przechowywane i przetwarzane oraz przesyłane między dowolnymi krajami, w których prowadzimy działalność, w celu umożliwienia nam korzystania z informacji zgodnie z niniejszymi zasadami. 
6.2 Informacje, które gromadzimy, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych prawom obowiązującym w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stanach Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Japonii, Chinach i Indiach. 
6.3 Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystywaniu takich informacji przez innych. 
6.4 Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w niniejszym punkcie 6. 
 
7. Przechowywanie danych osobowych
7.1 Niniejsza sekcja 7 określa nasze zasady i procedury dotyczące przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie, że przestrzegamy naszych zobowiązań prawnych w zakresie zatrzymywania i usuwania danych osobowych. 
7.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu, nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub do tych celów. 
7.3 Bez uszczerbku dla punktu 7.2, zwykle usuwamy dane osobowe należące do kategorii określonych poniżej w dacie / czasie określonym poniżej: 
7.3.1 rodzaj danych osobowych zostanie usunięty data / czas; 
7.3.2 powtórzyć w razie potrzeby. 
7.4 Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego rozdziału 7 zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
7.4.1 w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo; 
7.4.2 jeżeli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla toczącego się lub przyszłego postępowania sądowego; oraz 
7.4.3 w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania informacji innym podmiotom w celu zapobiegania nadużyciom finansowym i zmniejszania ryzyka kredytowego). 
 
8. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych
8.1 Podejmiemy uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu lub zmianie Twoich danych osobowych. 
8.2 Przechowujemy wszystkie dane osobowe podane na naszych bezpiecznych (chronionych hasłem i zaporą) serwerach. 
8.3 Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione za pomocą technologii szyfrowania.
8.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przesyłanie informacji przez Internet jest z natury niebezpieczne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet. 
8.5 Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej witryny internetowej; nie będziemy prosić o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej). 
 
9. Poprawki
Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą politykę, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej. Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w tej polityce przez e-mail lub za pośrednictwem prywatnego systemu komunikacyjnego na naszej stronie internetowej. 
 
10. Twoje prawa
Możesz poinstruować nas, abyśmy przekazali Ci wszelkie informacje osobiste, które posiadamy o Tobie; przekazanie takich informacji będzie podlegać: 
10.1 opłatom (obecnie ustalonym na 10 GBP); 
10.2 dostarczenie odpowiedniego dowodu tożsamości (w tym celu zwykle przyjmujemy kserokopię paszportu poświadczoną przez radcę prawnego lub bank oraz oryginalną kopię rachunku za media pokazującą aktualny adres). 
Możemy wycofać dane osobowe, o które prosisz w zakresie dozwolonym przez prawo. 
Użytkownik może w każdej chwili nakazać nam, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.
W praktyce zazwyczaj z góry zgadzasz się na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych lub zapewniamy możliwość rezygnacji z wykorzystania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. 
 
11. Strony internetowe osób trzecich
Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich i szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli nad politykami prywatności i praktykami stron trzecich i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. 
 
12. Aktualizowanie informacji
Daj nam znać, jeśli Twoje dane osobowe, które posiadamy, muszą zostać poprawione lub zaktualizowane. 
 
13. Pliki cookie
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr) wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera. Pliki cookie mogą być "stałymi" plikami cookie lub "sesyjnymi" plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do daty ich wygaśnięcia, chyba że zostaną usunięte przez użytkownika przed upływem daty wygaśnięcia; Z drugiej strony sesyjny plik cookie wygasa po zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, ale przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskanymi z plików cookie.
13.1 Nazwy plików cookie, które wykorzystujemy na naszej stronie internetowej oraz cele, dla których są używane, są określone poniżej: 
13.1.1 używamy google analytics i Adwords na naszej stronie internetowej do rozpoznawania komputera, gdy użytkownik odwiedza stronę / śledzić użytkowników podczas poruszania się po stronie internetowej / umożliwić korzystanie z koszyka na stronie / poprawić użyteczność witryny / analizować korzystanie ze strony / administrować witryną / zapobiegać oszustwom i poprawiać bezpieczeństwo strony / personalizować stronę internetową dla każdego reklamy użytkownika / celu, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników / opisują cel (e); 
13.2 Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie; na przykład:
13.2.1 w Internet Explorerze (wersja 10) można zablokować pliki cookie, korzystając z ustawień zastępowania obsługi plików cookie dostępnych po kliknięciu "Narzędzia", ​​"Opcje internetowe", "Prywatność", a następnie "Zaawansowane"; 
13.2.2 w Firefoksie (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając "Narzędzia", ​​"Opcje", "Prywatność", wybierając "Użyj niestandardowych ustawień dla historii" z menu i odznaczając "Akceptuj ciasteczka z witryn "; 
13.2.3 w Chrome (wersja 29), możesz zablokować wszystkie pliki cookie, przechodząc do menu "Dostosuj i kontroluj", a następnie klikając "Ustawienia", "Pokaż ustawienia zaawansowane" i "Ustawienia treści", a następnie wybierając "Blokuj witryny z ustawianie jakichkolwiek danych "pod nagłówkiem" Cookies ".
Blokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej witryny. 
13.3 Możesz usunąć ciasteczka już zapisane na twoim komputerze; na przykład: 
13.3.1 w Internet Explorer (wersja 10), musisz ręcznie usuwać pliki cookie (instrukcje znajdziesz na http://support.microsoft.com/kb/278835); 
13.3.2 w Firefoksie (wersja 24) możesz usuwać pliki cookie, klikając "Narzędzia", ​​"Opcje" i "Prywatność", a następnie wybierając "Użyj niestandardowych ustawień dla historii", klikając "Pokaż pliki cookie", a następnie klikając "Usuń wszystko". Ciasteczka"; i
13.3.3 w przeglądarce Chrome (wersja 29) możesz usunąć wszystkie pliki cookie, korzystając z menu "Dostosuj i steruj", klikając "Ustawienia", "Pokaż ustawienia zaawansowane" i "Wyczyść dane przeglądania", a następnie wybierając "Usuń pliki cookie i inne dane witryny i wtyczek "przed kliknięciem" Wyczyść dane przeglądania ". 
Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

Komentarze

Polecane posty

instagram @keto__reva